Cūkgaļa, liellopu gaļa, subprodukti

Rūpējoties par produktu kvalitāti, ievērojot visas HACCP, labturības un PVD prasības, piedāvājam gaļu un kautproduktus no mājlopiem, kas auguši Latvijā.

Saprotot, ka Jūsu labklājība ietekmē mūsu labklājību, rūpējamies par laicīgām piegādēm un klientiem ērtām pasūtījumu veikšanas iespējām.

Kaušanas un transporta pakalpojumi

Piedāvājam kaušanas pakalpojumus, kas tiek veikti mūsu cūku un liellopu kautuvēs. Rūpējamies par kaušanas kvalitāti, ievērojot visas prasības, lai mūsu sadarbība būtu veiksmīga.

Piedāvājam arī transporta pakalpojumus, visbiežāk pārvadājot mājlopus no saimniecībām.

Cūku un liellopu iepirkšana

Iepērkam cūkas un liellopus no Latvijas saimniecībām.

Informācija saimniecību īpašniekiem par lopu nodošanu - mums ir savs transports, ar kuru aizbrauksim pēc jūsu mājlopiem, maksājam pēc izkautā svara. Sazinieties, ja vēlaties noskaidrot cenas un citus interesējošus jautājumus (telefona numuru meklējiet sadaļā "kontakti").