z/s Smaidas
Ja vēlaties uzsākt sadarbību ar kautuvi, kaušanas un transporta pakalpojumu sniedzēju,
sazinies ar mums, lai pārrunātu sadarbības iespējas!